Πως μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα επιδότησης;

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.